The Reiki Realm

                                             at Blackstar Beauty

Reiki Level 1 - Attunements & Certificate

Reiki Level 2 - Attunements & Certificate

Reiki Level 3        Reiki Master Certificate

Animal Reiki - Attunements & Certificate